Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 (12/06)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tháng 6 đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao; đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”.
23/8: Tổ chức Hội thảo chuyên đề về quy hoạch kè sông Sài Gòn (12/06)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chấp thuận tổ chức Hội thảo chuyên đề “Quy hoạch và Phát triển kè bờ sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành và các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025” dự kiến vào ngày 23/8/2019, tại Trung tâm Hội nghị số 272 Võ Thị Sáu, quận 3.
Thực hiện các dự án khẩn cấp nằm ngoài kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 (12/06)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã chấp thuận chủ trương sử dụng vốn đầu tư ngân sách TP phân cấp có mục tiêu từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết cho UBND các quận-huyện để thực hiện các dự án khẩn cấp nằm ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thỏa điều kiện tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ.
Đề xuất nội dung ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã (11/06)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu thành lập Tổ công tác rà soát, đề xuất nội dung Chủ tịch UBND cấp huyện được ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn TP; báo cáo kết quả cho UBND TP trước ngày 30/9/2019.
Đảm bảo tiến độ dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) (11/06)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao các cơ quan, đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).