Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kiến nghị tiếp tục tổ chức Hội chợ du lịch TPHCM (11/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận việc tiếp tục tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế TPHCM (ITE HCMC) năm 2020 và những năm tiếp theo.
Tổ chức thi tuyển công chức (11/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của TPHCM năm 2019 với 424 chỉ tiêu.
Thành lập Tổ công tác nghiên cứu hình thức đấu giá trực tuyến (11/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP sẽ thành lập Tổ công tác nghiên cứu về hình thức đấu giá trực tuyến do Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu làm Tổ trưởng.
Chuẩn bị nguồn nhân lực cho đô thị thông minh (11/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện tập trung thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án đô thị thông minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 gắn với phương án chuẩn bị nguồn nhân lực, phương thức tài chính và phương thức đầu tư.
TPHCM ban hành chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt (10/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TPHCM có nhu cầu trong giai đoạn 2019 – 2022. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019.