Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngăn ngừa dịch bệnh do vi rút Ebola xâm nhập vào TPHCM (08/08)
(HCM CityWeb) - Nhằm chủ động ngăn ngừa dịch bệnh do vi rút Ebola xâm nhập vào TPHCM, UBND TP vừa chỉ đạo Sở Y tế tổ chức giám sát chặt chẽ người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay, cảng biến, lưu ý những người đến từ các quốc gia đang có dịch bệnh này; tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe cho khách du lịch, người dân tại các khu vực cửa khấu về các biện pháp phòng, chống bệnh do vi rút Ebola.
Chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ (08/08)
(HCM CityWeb) - Để góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP vừa chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND quận-huyện quán triệt nội dung Đề án Văn hóa công vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.
18/10: Tổng kết 3 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP (08/08)
(HCM CityWeb) - UBND TP dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP vào ngày 18/10/2019, tại Hội trường Thành ủy, số 111, Bà Huyện Thanh Quan, quận 3.
Ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 (08/08)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất theo khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất do UBND TP ban hành) dưới 30 tỷ đồng.
Một số nhiệm vụ cải cách hành chính từ nay đến cuối năm 2019 (07/08)
(HCM CityWeb) - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính TP, UBND TP đã chỉ đạo các sở-ngành chức năng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trong những tháng cuối năm 2019.