Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thành lập Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình (13/08)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định thành lập Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đến hết năm 2019: Phấn đấu 100% quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố (12/08)
(HCM CityWeb) - Theo kế hoạch đến hết tháng 9/2019, UBND TP sẽ công bố 100% quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của quận, huyện và phường, xã, thị trấn; phấn đấu đến hết tháng 12/2019, công bố 100% quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của sở, ban, ngành.
Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất trong một số dự án trên địa bàn TP (12/08)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất trong một số dự án trên địa bàn TP.
Phương án học phí năm học 2019 - 2020 (12/08)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã chấp thuận phương án học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông và các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trực thuộc trên địa bàn TP đối với năm học 2019 - 2020.
Sẽ ban hành mới Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị (12/08)
(HCM CityWeb) - Để phù hợp với thực tiễn, UBND TP sẽ ban hành mới Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn TP, trên cơ sở kế thừa Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND của UBND TP.