Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 (09/09)
(HCM CityWeb) - Ngoài tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính, Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội” và một số chương trình, đề án trọng tâm, trong tháng 9/2019, UBND TP yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra của một số dự án trọng điểm; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công, công trình trọng điểm; chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ…
Đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (09/09)
(HCM CityWeb) - Sau khi thống nhất với UBND tỉnh Tây Ninh, UBND TP đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải giao UBND TPHCM là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức kêu gọi đầu tư, triển khai, quản lý vận hành khai thác dự án đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài.
Xây dựng các đội xung kích phòng chống thiên tai tại khu vực trọng điểm (09/09)
(HCM CityWeb) - Nhằm tăng cường phòng, chống thiên tai trong thời gian tới, UBND TP vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp; xây dựng quy chế hoạt động, phân công rõ thẩm quyền, trách nhiệm từng thành viên; xây dựng các đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã tại khu vực trọng điểm;
Tổ chức Lễ hội “TPHCM - Phát triển và Hội nhập” (09/09)
(HCM CityWeb) - Nhằm giới thiệu đến cộng đồng quốc tế những nét đặc trưng văn hóa Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, UBND TP sẽ tổ chức Lễ hội “TPHCM - Phát triển và Hội nhập” từ ngày 29/11 đến ngày 1/12/2019, tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực Công viên Bến Bạch Đằng, quận 1.
Kiến nghị Trung ương về hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam (06/09)
(HCM CityWeb) - Trong Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn TP, UBND TP đã kiến nghị Trung ương hoàn thiện hệ thống pháp luật đến các cấp ủy cơ sở Đảng, đảng viên và chính quyền; thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết; xây dựng lộ trình ban hành các Luật và đảm bảo đúng tiến độ đề ra.