Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định trong triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (04/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định trong triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.
Xây dựng Kế hoạch cấp nước an toàn và an ninh nguồn nước (04/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV xây dựng Kế hoạch cấp nước an toàn và an ninh nguồn nước, gồm việc quan trắc, kiểm soát ô nhiễm chất lượng nguồn nước sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, Kênh Đông... giải pháp phòng chống, ngăn chặn xả thải gây ô nhiễm vào nguồn nước từ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư; trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.
Xử lý tổ hợp công trình vi phạm trật tự xây dựng tại “Gia Trang quán - Tràm Chim Resort” (01/11)
(HCM CityWeb) - Liên quan đến tổ hợp công trình vi phạm trật tự xây dựng tại “Gia Trang quán - Tràm Chim Resort”, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, UBND TP vừa chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh tố chức cưỡng chế ngay toàn bộ các công trình và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nghiêm khắc đối với các tổ chức cá nhân đã buông lỏng quản lý, không kịp thời xử lý công trình vi phạm; báo cáo kết quả trước ngày 30/11/2019.
Xử lý cán bộ quận Thủ Đức vi phạm trật tự xây dựng (01/11)
(HCM CityWeb) - Liên quan đến cán bộ quận Thủ Đức vi phạm trật tự xây dựng, UBND TP đã giao UBND quận Thủ Đức báo cáo toàn bộ nội dung vụ việc, quá trình xử lý, lý do “bỏ lọt” công trình vi phạm không xử lý dứt điểm, kéo dài qua nhiều thời kỳ.
Đảm bảo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (01/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các sở-ngành liên quan và UBND các quận-huyện vận động lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, người lao động trong các làng nghề, lao động tự do... tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN).