Skip Ribbon Commands
Skip to main content
22 tiêu chí đánh giá địa phương xanh – sạch – đẹp (05/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá và quy trình công nhận “Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”, “Phường - xã - thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch” và “Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh”.
Thành lập Trường mầm non Em bé Hoàng Gia (05/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã cho phép thành lập Trường mầm non Em bé Hoàng Gia. Đây là cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.
Nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2019 (04/11)
(HCM CityWeb) - Nhằm nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2019, UBND TP sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và công tác cải cách hành chính, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức.
Tăng cường quản lý nguồn thu, kiểm soát chi (04/11)
(HCM CityWeb) - Nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2019, UBND TP đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận - huyện tập trung thực hiện giải pháp về quản lý và khai thác nguồn thu; tăng cường kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định trong triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (04/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định trong triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.