Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kiện toàn Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND quận - huyện (07/11)
(HCM CityWeb) – UBND TP đã ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, UBND các quận - huyện trên địa bàn TP.
Kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở hóa chất có nguy hiểm cháy, nổ, độc hại (07/11)
(HCM CityWeb) – Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP, UBND TP đã ban hành Kế hoạch Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tồn trữ và sử dụng hóa chất nguy hiểm cháy, nổ, độc hại trên địa bàn TP.
Kiến nghị thành lập Sở An toàn thực phẩm (06/11)
(HCM CityWeb) – UBND TP đã giao Sở Nội vụ trên cơ sở thực hiện thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP, tham mưu UBND TP báo cáo xin chủ trương Thường trực Thành ủy về đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, có chức năng tham mưu, giúp UBND TP thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; cho phép TP thành lập mạng lưới các Đội quản lý an toàn thực phẩm liên quận - huyện, chợ đầu mối trực thuộc Sở An toàn thực phẩm, có chức năng tham mưu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giám sát, thanh kiểm tra xử lý vi phạm an toàn thực phẩm.
Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông tin đầy đủ, cụ thể cho người dân, doanh nghiệp đối với hồ sơ TTHC bị trễ hạn (06/11)
(HCM CityWeb) – UBND TP đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chọn một số nội dung điểm mấu chốt để tạo sự chuyển động trong thực hiện chủ đề năm đột phá cải cách hành chính tại đơn vị.
22 tiêu chí đánh giá địa phương xanh – sạch – đẹp (05/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá và quy trình công nhận “Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”, “Phường - xã - thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch” và “Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh”.