Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (26/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP sẽ tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 và Ngày thế giới phòng, chống AIDS 1 tháng 12 trên địa bàn TP vào ngày 30/11/2019, tại Công viên Khu Trung tâm Hành chính huyện Bình Chánh, đường Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.
Giải quyết một số dự án trên địa bàn TP (25/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Giao thông vận tải rà soát cơ sở pháp lý, các quy định tại Hợp đồng BT, trao đổi với nhà đầu tư về việc đầu tư các công trình công cộng và bàn giao sau khi hoàn tất công tác san lấp mặt bằng, hạ tầng cơ bản liên quan dự án tại phường Long Bình, quận 9.
Bãi bỏ toàn bộ 4 văn bản (25/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định bãi bỏ toàn bộ 4 văn bản.
Báo cáo kết quả thực hiện các dự án ODA (25/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao các sở-ngành và các chủ dự án ODA báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đối với các dự án ODA đang triển khai và các dự án ODA đề xuất thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ là cơ quan đầu mối tham mưu UBND TP về các dự án ODA.
Tăng cường quản lý ngân sách, tài sản nhà nước (25/11)
(HCM CityWeb) - Để quản lý hiệu quả ngân sách, tài sản nhà nước và quản lý sử dụng đất trên địa bàn TP, UBND TP sẽ thực hiện nghiêm Luật Ngân sách nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng ngân sách, mua sắm và sử dụng tài sản công; phân loại, sắp xếp các dự án đầu tư để bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, dự án cấp bách và các công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm.