Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tổ chức Hội thảo giáo dục thông minh (28/11)
(HCM CityWeb) - Dự kiến vào ngày 20/12/2019, UBND TP sẽ tổ chức Hội thảo giáo dục thông minh tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, quận 3.
Tổ chức Hội thảo y tế thông minh (28/11)
(HCM CityWeb) - Theo Kế hoạch, UBND TP sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế “Chăm sóc sức khỏe bằng ứng dụng hệ thống y tế thông minh” vào ngày 14/12/2019, tại khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1.
Nhiệm vụ tuyển chọn “Ý tưởng thiết kế đô thị và không gian ngầm khu vực nhà ga Bến Thành” (27/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa duyệt Nhiệm vụ tuyển chọn “Ý tưởng thiết kế đô thị và không gian ngầm khu vực nhà ga Bến Thành”.
Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất trong 4 dự án (27/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong một số dự án.
Kiến nghị Chính phủ có chế độ đãi ngộ cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện (27/11)
(HCM CityWeb) - Để nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, UBND TP vừa kiến nghị Chính phủ quy định các chế độ đãi ngộ, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thuận lợi trong việc phân công công tác quản lý, giám sát, theo dõi, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương.