Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tổ chức lại Bệnh viện huyện Bình Chánh (28/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định tổ chức lại Bệnh viện huyện Bình Chánh trực thuộc UBND huyện Bình Chánh thành Bệnh viện huyện Bình Chánh trực thuộc Sở Y tế. Đây là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế và chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Bình Chánh.
Tổ chức Hội thảo giáo dục thông minh (28/11)
(HCM CityWeb) - Dự kiến vào ngày 20/12/2019, UBND TP sẽ tổ chức Hội thảo giáo dục thông minh tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, quận 3.
Tổ chức Hội thảo y tế thông minh (28/11)
(HCM CityWeb) - Theo Kế hoạch, UBND TP sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế “Chăm sóc sức khỏe bằng ứng dụng hệ thống y tế thông minh” vào ngày 14/12/2019, tại khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1.
Nhiệm vụ tuyển chọn “Ý tưởng thiết kế đô thị và không gian ngầm khu vực nhà ga Bến Thành” (27/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa duyệt Nhiệm vụ tuyển chọn “Ý tưởng thiết kế đô thị và không gian ngầm khu vực nhà ga Bến Thành”.
Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất trong 4 dự án (27/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong một số dự án.