Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (29/11)
(HCM CityWeb) - Nhằm tôn vinh những chiến công, những hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, của nhân dân và lực lượng vũ trang TP nói riêng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, UBND TP sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 73 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2019) và 59 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2019).
Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (28/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gồm: 5 thủ tục mới ban hành, 5 thủ tục được sửa đổi, bổ sung; 1 thủ tục thay thế và 4 thủ tục bị bãi bỏ.
Tổ chức lại Bệnh viện huyện Bình Chánh (28/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định tổ chức lại Bệnh viện huyện Bình Chánh trực thuộc UBND huyện Bình Chánh thành Bệnh viện huyện Bình Chánh trực thuộc Sở Y tế. Đây là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế và chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Bình Chánh.
Tổ chức Hội thảo giáo dục thông minh (28/11)
(HCM CityWeb) - Dự kiến vào ngày 20/12/2019, UBND TP sẽ tổ chức Hội thảo giáo dục thông minh tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, quận 3.
Tổ chức Hội thảo y tế thông minh (28/11)
(HCM CityWeb) - Theo Kế hoạch, UBND TP sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế “Chăm sóc sức khỏe bằng ứng dụng hệ thống y tế thông minh” vào ngày 14/12/2019, tại khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1.