Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TPHCM: Tạm hoãn đi công tác nước ngoài (25/03)
(HCM CityWeb) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND TP vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát tất cả chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài, cân nhắc và tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài trong thời điểm hiện nay (nhất là những nước và vùng lãnh thổ có dịch), để tập trung chỉ đạo, điều hành tốt công tác phòng chống dịch bệnh và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.
Năm 2020: Triển khai giai đoạn 2 của Đề án Đô thị thông minh (25/03)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông trong năm 2020, triển khai giai đoạn 2 của Đề án Đô thị thông minh, trong đó hình thành bộ máy Trung tâm điều hành chỉ huy tích hợp TP; nâng cấp 2 mô hình thí điểm tại quận 1 và quận 12, đồng thời phê duyệt Đề án Đô thị thông minh tại 22 quận, huyện còn lại.
Quận Thủ Đức: Cần nâng chất các hoạt động văn hóa (25/03)
(HCM CityWeb) - Về thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, UBND TP đã yêu cầu UBND quận Thủ Đức nâng chất các hoạt động văn hóa thường niên; xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa phù hợp nhằm nâng cao đời sống tinh thần và giúp tái tạo sức lao động trong nhân dân; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng các khu phố văn hóa “An toàn - Sạch đẹp - Nghĩa tình”, chú trọng tuyên truyền trong nhân dân về xây dựng gia đình hạnh phúc; phát động phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở và ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thật sự chuẩn mực; tôn tạo, trùng tu các thiết chế văn hóa đáp ứng tốt hơn nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn.
Công khai kết quả các dự án đã thực hiện xong kế hoạch sử dụng đất hàng năm (25/03)
(HCM CityWeb) - Về tình hình thực hiện dự án, xử lý dự án trong kế hoạch sử dụng đất (2015 - 2019) trên địa bàn TP, UBND TP vừa chỉ đạo UBND quận-huyện công khai kết quả các dự án đã thực hiện xong kế hoạch sử dụng đất hàng năm; thực hiện đánh giá chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất được duyệt hàng năm; theo dõi, kiểm tra các tổ chức sử dụng đất đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí sử dụng đất và đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội (25/03)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu các sở-ngành và UBND quận-huyện đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội trong năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.