Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sẽ kiểm tra việc thực hiện nội dung được ủy quyền tại các sở - ngành, quận - huyện (14/09)
(HCM CityWeb) - Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điếm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM trong thời gian tới, UBND TP sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND TP thông qua, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP; hoàn thành và triển khai thực hiện tốt Đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2026 - 2030 để tăng thu ngân sách chuyển Trung ương và tạo tiền đề để TP phát triển nhanh, bền vững;
Hoàn chỉnh Đề án Phát triển ngành thương mại điện tử trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (14/09)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Công Thương hoàn chỉnh Đề án Phát triển ngành thương mại điện tử trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất trong dự án xây dựng Trường THCS Thới Tam Thôn 1 (14/09)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án xây dựng Trường THCS Thới Tam Thôn 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.
Tổ chức Lễ Giỗ Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt (14/09)
(HCM CityWeb) - UBND TP sẽ tổ chức Lễ Giỗ lần thứ 188 Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt (1832 - 2020) vào ngày 16 và 17/9, tại Di tích Lịch sử Văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt (số 1 đường Vũ Tùng, phường 1, quận Bình Thạnh).
Đảm bảo vệ sinh môi trường khi tổ chức các hoạt động, lễ hội, sự kiện (11/09)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận-huyện tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nếp sống văn minh, chung tay giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, không xả rác khi tổ chức, tham gia các hoạt động, lễ hội, sự kiện trên địa bàn TP.