Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đẩy mạnh khảo sát, đánh giá sự hài lòng về phục vụ của cơ quan hành chính (16/09)
(HCM CityWeb) - Về nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trong 3 tháng cuối năm 2020, UBND TP vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2020, đặc biệt lưu ý đẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn TP; đẩy mạnh công tác vận động người dân tham gia đánh giá sự hài lòng cũng như công khai mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị.
Lựa chọn dự án sử dụng vốn vay Chương trình DPO-1 (16/09)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, lựa chọn danh mục dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chương trình DPO-1 theo hướng ưu tiên sử dụng nguồn vốn cho dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước trong lĩnh vực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; dự án không vướng về mặt bằng thi công, đảm bảo tiến độ thực hiện, có khả năng giải ngân ngay khi kế hoạch vốn được giao.
Tăng cường áp dụng đấu thầu qua mạng (16/09)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường việc áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, đảm bảo đạt chỉ tiêu theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (15/09)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của TP về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn TP.
Triển khai việc đổi tên đường Lê Văn Duyệt (15/09)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức gắn biển tên đường Lê Văn Duyệt trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông đến đường Phan Đăng Lưu trên địa bàn quận Bình Thạnh; đồng thời tổ chức tuyên truyền về việc đổi tên đường, về công trạng của danh nhân được chọn để đổi tên đường.