Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quyết định 4712/QĐ-UBND (15/10)
(HMC CityWeb) - UBND TP đã quyết định sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quyết định 4712/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của UBND TP về ủy quyền cho các Sở - ngành, UBND các quận – huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP.
Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quyết định 4713/QĐ-UBND (15/10)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quyết định 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của UBND TP về ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch UBND các quận – huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TP.
Bãi bỏ 1 văn bản quy phạm pháp luật (15/10)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 33/2011/CT-UBND ngày 01/11/2011 của UBND TP về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM, thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ.
Giải thể Phân hiệu 1 Trung tâm Ngoại ngữ Poly (15/10)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định giải thể Phân hiệu 1 Trung tâm Ngoại ngữ Poly, tại địa chỉ lô B21-B22 (số nhà 39-41), đường D4, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7.
Tổ chức Chương trình “Ngày hội chạy bộ vì sức khỏe - Nutrilite 2020” (13/10)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã cho phép Trung tâm Thể dục thể thao Quận 7 phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ truyền thông Mixtape tổ chức Chương trình “Ngày hội chạy bộ vì sức khỏe - Nutrilite 2020” tại Khu CR4-2, đường Nguyễn Khắc Viện, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, Quận 7 vào lúc 6 giờ ngày 6/12/2020.