Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đơn của bà Hoàng Thị Tân - cổ đông Trường THPT Lam Sơn tại 451/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh (20/03)
Xét đơn của bà Hoàng Thị Tân, UBND TP đã có chỉ đạo tại văn bản số 2534/VP-VX ngày 7/3/2017 giao Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền.  
Đơn của ông Nguyễn Văn Công ngụ tại 67 Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5 (20/03)
Xét đơn của ông Nguyễn Văn Công, UBND TP đã có chỉ đạo tại văn bản số 2662/VP-VX ngày 8/3/2017 giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất.    
Đơn của các bà Nguyễn Thị Phước và Nguyễn Thị Lộc ngụ tại 56 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4 (10/03)
  Xét đơn của các bà Nguyễn Thị Phước và Nguyễn Thị Lộc, UBND TPHCM đã có chỉ đạo tại văn bản số 1817/VP-ĐT ngày 21/2/2017 giao UBND quận 4 rà soát.
Đơn của ông Kong Wan Sik ngụ tại 1401 Topaz 2, Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh (10/03)
Xét đơn của ông Kong Wan Sik, UBND TP đã có văn bản số 1843/VP-VX ngày 21/2/2017 đề nghị ông liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết.  
Đơn của bà Trần Thị Thương ngụ tại 1G Lạc Long Quân, phường 5, quận 11 (10/03)
Xét đơn của bà Trần Thị Thương, UBND TP đã có chỉ đạo tại văn bản số 2344/VP-ĐT ngày 2/3/2017 giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện chỉ đạo trước đây.