Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đơn của ông Phạm Tiến Duy ngụ tại quận 9 (03/11)
Xét đơn của ông Phạm Tiến Duy, UBND TP đã có chỉ đạo tại văn bản số 14284/VP-NCPC ngày 1/11/2017 giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp với UBND quận 9 giải quyết theo thẩm quyền.
Đơn của ông Nguyễn Văn Hòe ngụ tại 277 cư xá đường sắt, phường 1, quận 3 (03/11)
  Xét đơn của ông Nguyễn Văn Hòe, UBND TP đã có chỉ đạo tại văn bản số 14111/VP-ĐT ngày 27/10/2017 giao Sở Xây dựng kiểm tra, đề xuất.
Đơn của ông Đào Ngọc Bình ngụ tại 332/97/12 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp (03/11)
Xét đơn của ông Đào Ngọc Bình, UBND TP đã có chỉ đạo tại văn bản số 14219/VP-NCPC ngày 31/10/2017 giao UBND quận Bình Thạnh giải quyết dứt điểm.
Đơn của ông Trần Văn Cứ ngụ tại 87/6 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh (03/11)
  Xét đơn của ông Trần Văn Cứ, UBND TP đã có chỉ đạo tại văn bản số 14132/VP-NCPC ngày 27/10/2017 giao Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất.
Đơn của bà Bùi Thị Ngọc Phượng ngụ tại 12/43 Lữ Gia, phường 15, quận 11 (03/11)
Xét đơn của bà Bùi Thị Ngọc Phượng, UBND TP đã có chỉ đạo tại văn bản số 14031/VP-VX ngày 26/10/2017 giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý.