Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh (27/08)
Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh thông báo tìm kiếm Bà Lý Thị Minh, sinh năm 1968; bà Lý Thị Hải, sinh năm 1968; ông Lý Quốc Hòa, sinh năm 1970.
Thông báo của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh (27/08)
Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh thông báo tìm kiếm thông tin người bị yêu cầu tuyên bố là mất tích đối với bà Huỳnh Lệ Thủy, sinh năm 1973; bà Huỳnh Lệ Trang, sinh năm 1973. Nơi cư trú cuối cùng 290/44D Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TPHCM.
Thông báo của Tòa án nhân dân quận 1 (02/08)
Tòa án nhân dân quận 1 thông báo tìm kiếm bà Huỳnh Thị Huyền Trang; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: số 61/9 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1975 đến nay không có tin tức gì.
Thông báo của Tòa án nhân dân quận 10 (02/08)
Tòa án nhân dân quận 10 thông báo tìm kiếm ông Lê Văn Phụng, sinh năm 1942. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 39 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, TPHCM. Ông Lê Văn Phụng vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1975.
Thông báo của Tòa án nhân dân quận 4 (02/08)
Tòa án nhân dân quận 4 thông báo bà Trần Thị Tuyết Mai, sinh năm 1957; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 148/2 bis Tôn Đản, phường 10, quận 4. TPHCM.