Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 16/9/2020) (16/09)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 16/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau:
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 14/9/2020) (15/09)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 14/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau:
Phim “Trói buộc yêu thương” phát sóng 21 giờ 40 thứ hai, ba, tư hàng tuần trên VTV3 (15/09)
(HCM CityWeb) - Sau khi “Tình yêu và tham vọng” kết thúc, bộ phim “Trói buộc yêu thương” sẽ nối sóng VTV3 từ ngày 21/9.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 14/9/2020) (14/09)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 14/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau:
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 13/9/2020) (13/09)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 13/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: