Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 3, Ngày 27/12/2016, 07:40

Ngành Nội vụ tổng kết công tác năm 2016

(HCM CityWeb) - Chiều ngày 26-12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Nội vụ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị tại đầu cầu TPHCM có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, năm 2016 diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng; trong đó có nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch từ đầu năm và nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh những thành tích đã đạt được của ngành Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác của ngành Nội vụ còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã trình bày Báo cáo tóm tắt Kết quả công tác năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của ngành Nội vụ. Trong năm 2016, Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ.

 

Công tác xây dựng thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ được tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Ngành Nội vụ đã làm tốt nhiệm vụ giúp Chính phủ và Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử ở các địa phương tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Nội vụ

 

Công tác cải cách hành chính (CCHC) được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực; công tác chỉ đạo, điều hành CCHC được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đến các địa phương; việc cải cách thể chế có chuyển biến tích cực, đã cơ bản hoàn thành việc ban hành các nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã thúc đẩy tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công ở các lĩnh vực trọng tâm như thuế, hải quan, đăng ký doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng.

 

Cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm theo lộ trình và điều kiện của đất nước. Công tác thi đua khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã được Quốc hội thông qua, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân ngày càng được thực hiện và đảm bảo tốt hơn.

 

Bên cạnh đó, trong năm qua Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ đã chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; từng bước phấn đấu theo hướng “Chính phủ điện tử”, “Chính quyền điện tử”. Mạng lưới kết nối thông tin giữa các cơ quan đang ngày càng mở rộng, hình thành cơ sở dữ liệu chung trong nhiều lĩnh vực quản lý.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao sự nỗ lực công tác, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Nội vụ trong năm 2016.

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ thực hiện các nội dung: tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ, ngành Nội vụ được phân công. Trong đó, đặc biệt chú ý Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, phát huy vai trò là cơ quan thường trực về cải cách hành chính; xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm; không để tình trạng bổ nhiệm cán bộ vào các chức vụ lãnh đạo ”đúng quy trình” nhưng thực tế là cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm phẩm chất đạo đức, có sai phạm hoặc vi phạm pháp luật.

 

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ nghiên cứu, kịp thời tham mưu các giải pháp để khắc phục hạn chế, bất cập trong việc thực hiện cơ chế tiền lương, phụ cấp; xây dựng và hoàn thiện Đề án tiền lương phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của nhà nước. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần nghiên cứu, đổi mới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan xây dựng Đề án về cơ chế tài chính, hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập…

 

 

Hà Trang


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: