Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 7, Ngày 05/01/2019, 16:30

Lãnh đạo TPHCM gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu

(HCM CityWeb) – Ngày 5/1, Thành ủy TPHCM đã tổ chức buổi họp mặt với cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM.

Chủ tịch UBND THCM Nguyễn Thành Phong gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu

Về phía lãnh đạo có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Bí thư Thành ủy TP, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung… cùng nhiều cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TP.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã thông báo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội của TP cùng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận...

Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, kết quả này đến từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị TP, tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Vì lẽ đó, mặc dù TP gặp nhiều khó khăn, có nhiều vấn đề phát sinh, phức tạp và gặp khó khăn nhất định về cơ chế, chính sách, về đội ngũ cán bộ nhưng vẫn nỗ lực duy trì hoạt động hiệu quả ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng nhấn mạnh đến công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng.

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2019, lãnh đạo TPHCM thông tin sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TP. Cùng đó là việc lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm cải cách hành chính” gắn với đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh.

Mặt khác, TP tiếp tục và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, TP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Minh Dung


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: