Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 5, Ngày 10/01/2019, 07:30

Ngành Tài chính thu ngân sách vượt 7,8% dự toán

(HCM CityWeb) - Chiều 9/1, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2019 tại 62 điểm cầu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ Tài chính đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ Tài chính – NSNN năm 2019 cùng các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã giao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT BTC


Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018 được triển khai trong bối cảnh kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, song cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, cả từ môi trường quốc tế và trong nước.
 

Tính đến hết 31/12/2018, thu cân đối NSNN ước đạt 1.422,7 nghìn tỷ đồng, vượt 7,8% so với dự toán; tăng 64,3 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội.
 

Nhờ thu ngân sách đạt khá, các nhiệm vụ chi ngân sách cũng được đảm bảo theo dự toán, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, chính trị của các đơn vị sử dụng ngân sách và có thêm nguồn lực xử lý kịp thời các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh về đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.
 

Bội chi NSNN năm 2018 ước dưới 3,6% GDP thực hiện (dự toán 3,7% GDP); nợ công dưới 61% GDP.
 

Về đẩy mạnh cải cách hành chính, Bộ Tài chính đã hoàn thành 85/85 nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch năm 2018. Đồng thời, tập trung triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, với 66 giải pháp, nhiệm vụ gắn với 188 sản phẩm đầu ra; đã bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong tổng số 166 thủ tục cần rà soát bãi bỏ (chiếm 10,8%) và đơn giản hoá đối với 111 thủ tục trong tổng số 139 thủ tục cần rà soát đơn giản hóa (chiếm 79,9%); thực hiện cắt giảm và đơn giản hóa 117/190 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý (đạt 61,6%).
 

Trong năm 2018, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính; nâng cao chất lượng khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, mở rộng diện hoàn thuế điện tử; tăng cường kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và các ngân hàng thương mại, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính cho doanh nghiệp.
 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2019, Bộ Tài chính đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm để phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện.

 

Các điểm cầu tại các tỉnh, thành. Ảnh: Cổng TTĐT BTC


Phát biểu tại đầu cầu TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, từ đầu năm 2018, TP đã triển khai các giải pháp đồng bộ, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời thực hiện tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối đầu tư... Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, TP đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt 8,3%; lạm phát kiểm soát tốt, góp phần cùng cả nước kiểm soát lạm phát.

Với sự tăng trưởng kinh tế của TP, đã góp phần tạo điều kiện cho nguồn thu ngân sách cả nước. Thu ngân sách đã hoàn thành dự toán pháp lệnh được giao với 378.543 tỷ đồng, tăng 8,65% so với 2017, trong đó thu nội địa đạt 244.771 tỷ đồng. Từ đầu năm, ngành Thuế thành phố đã tăng cường thanh tra, kiểm tra; đôn đốc, thu hồi nợ thuế; hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu cho ngân sách.

Về công tác quản lý chi, TP đã quán triệt điều hành chủ động, đảm bảo cân đối theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, bố trí các khoản chi phù hợp, tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo các khoản chi cho an sinh xã hội, chi cho đầu tư phát triển.
 

Đối với nhiệm vụ năm 2019, dự toán thu NSNN được giao năm 2019 là 399.125 tỷ đồng, tăng 5,93% so với 2018, chiếm 26,3% trong tổng thu cả nước; trong đó, thu nội địa là 272.000 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm cho rằng với số dự toán này thì TP phải phấn đấu cao mới đạt được.
 

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm cho biết, TPHCM sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 đề ra. Trong đó, TP tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, giải quyết lao động và tăng thu cho ngân sách; tăng cường khai thác các nguồn thu, tiếp tục cải cách hành chính; tăng cường kiểm soát chi ngân sách...
 

Bên cạnh đó, chính quyền TP sẽ tập trung điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán và định mức, chế độ; tập trung bố trí vốn đầu tư theo kế hoạch, dành vốn cho các dự án đột phá, quan trọng của TP.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT BTC


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ vui mừng với kết quả mà ngành Tài chính cả nước đã đạt được trong năm 2018. Thủ tướng cho rằng, toàn ngành đã hoàn thành toàn diện, vượt mức mọi mặt công tác của Đảng và Nhà nước giao, trong đó thu ngân sách đạt và vượt 7,8% dự toán mà Quốc hội thông qua. Lần đầu tiên, thu ngân sách Trung ương vượt 4,3%, thu ngân sách địa phương vượt 12,5% so dự toán.
 

Về nhiệm vụ năm 2019, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính phải đi đầu trong thực hiện phương châm hành động của Chính phủ với nỗ lực cao nhất, quyết tâm lớn nhất, để có sự chuyển biến thực sự. Ngành Tài chính phải có giải pháp đồng bộ để tạo không gian tài khóa lớn hơn, có nhiều nguồn lực hơn để điều hành chủ động, linh hoạt hơn, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng tăng tỉ trọng thu nội địa, tăng chi đầu tư, giảm chi thường xuyên, giảm bội chi, hướng đến cân bằng ngân sách trong 5-10 năm tới.
 

Thủ tướng yêu cầu, cơ cấu lại các khoản thu, mở rộng cơ sở thuế, làm tốt hơn nữa công tác quản lý thu; mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, TPHCM và các thành phố lớn; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, đúng pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, vốn đầu tư công, ODA, không để thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm; xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị thuộc diện cổ phần hóa được duyệt nhưng không triển khai, tập trung giải quyết tốt vấn đề tài sản công, trong đó có việc sử dụng xe công, công sở…  

Phúc Thịnh


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: