Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 3, Ngày 15/01/2019, 15:55

Ngành tài chính thành phố phải đi đầu trong đột phá cải cách hành chính

(HCM CityWeb) – Sáng 15/1, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý tài chính – ngân sách năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết: Tổng thu ngân sách Nhà nước (không tính các khoản thu quản lý qua ngân sách) trên địa bàn TP thực hiện tính đến 31/12/2018 là 378.543 tỷ đồng, đạt 100,47% dự toán, tăng 8,65% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 244.772 tỷ đồng, đạt 95,54% dự toán, tăng 10,48% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 24.305 tỷ đồng, đạt 193,36% dự toán, tăng 144,12% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 108.367 tỷ đồng, đạt 100,34% dự toán, giảm 0,62% so cùng kỳ.


Tổng chi ngân sách địa phương (không tính chi chuyển nguồn) thực hiện là 72.627 tỷ đồng, đạt 83,61% dự toán, tăng 18,87% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 30.790 tỷ đồng, đạt 85,14% dự toán; chi thường xuyên 31.547 tỷ đồng, đạt 86,43% dự toán.

Tình hình kinh tế Thành của Thành phố năm 2018, tiếp tục giữ được tốc độ phát triển ổn định tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt 8,3%; chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng 7,98% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng của năm 2017; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, tăng 13% so cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 5,3% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, Thành phố vẫn phải đối mặt với một số thách thức như nguồn thu xuất nhập khẩu giảm do các hiệp định thương mại tự do làm giảm hàng ngàn dòng thuế bằng 0%, tình trạng ùn tắc giao thông, ngập lụt vẫn còn tiếp diễn, tình hình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạpđã phần nào làm hạn chế đến kết quả sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 với chỉ tiêu dự toán thu được giao khác cao trong bối cảnh nêu trên thể hiện sự phấn đấu nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc tập trung thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách; đồng hành cùng doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp nhằm kích thích, nuôi dưỡng nguồn thu; bên cạnh sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân thành phố.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2019, Sở Tài chính sẽ phối hợp cùng Cục thuế, Hải quan, Kho Bạc Nhà Nước Thành phố đôn đốc, thu hồi kịp thời các khoản phải thu vào ngân sách nhà nước; ngành thuế, hải quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, quyết liệt xử lý nợ đọng thuế, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi chuyển giá, trốn thuế; đồng thời tăng cường hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đối với các lĩnh vực sự nghiệp công trên địa bàn thành phố; nghiêm túc thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách nhà nước, công khai các quỹ huy động đóng góp của nhân dân, các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; đánh giá hệ thống ban hành các văn bản quy phạm pháp luật các quy định về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giữa Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tặng bằng khen của UBND TPHCM cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018


Tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, phối hợp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, mở rộng đấu thầu các hoạt động cung ứng dịch vụ công ích như cầu đường, chiếu sáng, v sinh môi trường, chăm sóc cây xanh... nhằm tăng hiệu quả xử lý vốn ngân sách và huy động nguồn vốn xã hội.

Phát biểu chỉ đạp tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá về kết quả hoạt động của ngành tài chính thành phố trong năm 2018 đã điều hành ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, ổn định nguồn lực phát triển kinh tế xã hội.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho rằng, năm 2019, tổng dự toán thu ngân sách nhà nước Trung ương giao cho thành phố là 399.125 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,3% trong tổng dự toán thu cả nước; trong đó thu nội địa là 272.325 tỷ đồng, tăng 16,4% so với thực hiện năm 2018.

Tính trung bình mỗi ngày làm việc TPHCM phải thu hơn 1.500 tỷ đồng, đó là một nhiệm vụ hết sức nặng nề và nhiều thách thức. Đây không chỉ riêng nhiệm vụ của ngành Tài chính mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị ngành Tài chính thành phố phải đi đầu trong đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội theo chủ đề năm 2019 của thành phố với nỗ lực cao nhất, quyết tâm lớn nhất để có sự chuyển biến thực sự; có giải pháp đồng bộ để tạo không gian tài khóa lớn hơn, có nhiều nguồn lực hơn để điều hành chủ động, linh hoạt hơn.

Ngành tài chính tiếp tục quản lý điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm khai thác tốt nguồn thu từ phí và lệ phí; tập trung đôn đốc, đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước qua xử lý, sắp xếp theo Nghị định 167 của Chính phủ; đẩy mạnh việc thuê tài sản công và giao cơ chế tự chủ tài chính cho các đơn vị để tiết kiệm kinh phí chi từ ngân sách.

 

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công, ODA, không để thất thoát, lãng phí. Đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị thuộc diện cổ phần hóa được duyệt nhưng không triển khai. 

 

Phúc Thịnh


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: