Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 6, Ngày 25/01/2019, 09:30

Ngành Thanh tra TPHCM triển khai chương trình công tác năm 2019

(HCM CityWeb) – Chiều 24/1, Thanh tra TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chánh Thanh tra TP Nguyễn Kiến Quốc cho biết: Trong năm 2018, toàn ngành Thanh tra TP đã triển khai 351 cuộc thanh tra hành chính. Năm 2018, tỷ lệ thu hồi sau thanh tra tiếp tục đạt tỷ lệ 100%, với tổng số tiền thu hồi là 878 tỷ đồng.


Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao đổi với đại biểu tham dự hội nghị

Cũng trong năm qua, ngành Thanh tra TP đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để việc tổ chức thực hiện kiểm điểm, xử lý sai phạm của cá nhân, tổ chức đảm bảo tương xứng với hành vi vi phạm đã thực hiện, góp phần tăng cường tính kỷ luật nghiêm minh và hiệu quả qua hoạt động thanh tra; tích cực, chủ động phối hợp chặt với Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP và các cơ quan có liên quan nên việc nắm thông tin, tiến độ về điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị đã có những chuyển biến tích cực.

 

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn ngành Thanh tra TP đã tiếp 9.122 lượt người dân; tiếp nhận và xử lý 13.953 đơn, đạt tỷ lệ 100%; tham mưu giải quyết 900/1.210 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 74,38%. Qua giải quyết khiếu nại, nhất là trong lĩnh vực khiếu nại về bồi thường, đã tham mưu cho UBND các cấp xem xét điều chỉnh, bổ sung một số chính sách bồi thường, hỗ trợ tại dự án cho phù hợp thực tế, đem lại quyền lợi cho công dân với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

 

Về công tác phòng, chống tham nhũng, toàn ngành Thanh tra TP đã tổ chức 52 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (đã kết thúc 50 cuộc). Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền hơn 15 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 15,4 tỷ đồng (đã thu 15 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97,62%); kiến nghị xử lý khác 14.745.000 đồng; kiến nghị xử lý hành chính 20 tập thể và 38 cá nhân.

 

 

Nhiệm vụ năm 2019


Năm 2019, ngành Thanh tra TP tập trung, khẩn trương, nỗ lực kết thúc 100% các đoàn thanh tra năm 2018 trong quý I năm 2019 gắn với việc triển khai nghiêm túc Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính nhà nước cùng cấp phê duyệt, ban hành; tiếp tục nâng cao chất lượng đoàn thanh tra, công khai, minh bạch kết luận thanh tra để Mặt trận và người dân giám sát và duy trì hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra; phối hợp, tham mưu UBND TP chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương.

 

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành Thanh tra TP kiên trì, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Thường trực Thành ủy, UBND TP liên quan 12 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, nhất là Luật Tố cáo năm 2018; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành Trung ương trong kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, nhất là những vụ việc đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong biểu dương và ghi nhận những kết quả ngành Thanh tra TP đạt được trong năm 2018 đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn TP.

 

Chủ tịch UBND TP đề nghị trong năm 2019, ngành Thanh tra TP phải tập trung giải quyết các khiếu nại của dân, củng cố thêm niềm tin trong xã hội; tập trung giải quyết dứt điểm 12 vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người, kéo dài. Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác giám sát, bảo đảm quá trình tiến hành các đoàn thanh tra đúng quy định, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không để phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu, ảnh hưởng đến uy tín của ngành Thanh tra TP nói riêng, ngành Thanh tra nói chung.

 

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu Thanh tra các cấp kịp thời tham mưu hiệu quả cho Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo từ cơ sở; phát huy tính chủ động và trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao; quyết tâm không để phát sinh mới vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp và tập trung nguồn lực, thời gian để tham mưu cho TP giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn động trên địa bàn TP.

 

Thanh tra TP tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức và toàn hệ thống chính trị nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng; tham mưu hiệu quả việc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và của Thành ủy TPHCM trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, cần đề ra giải pháp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 1374 và Thông báo kết luận số 2361 của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả kiểm tra tiến độ thanh tra; tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; điều tra, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng đối với Thanh tra và các cơ quan tiến hành tố tụng TP; Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra TP trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát trong nội bộ ngành, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của ngành; bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, có trình độ bản lĩnh; xây dựng đội ngũ thanh tra liêm chính, chí công, vô tư, là những tấm gương đi đầu trong việc chống nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng và chấp hành kỷ cương, pháp luật, luôn xứng đáng với vai trò là công cụ thiết yếu của chính quyền trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước.  

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: