Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 6, Ngày 01/02/2019, 13:30

Trao quyết định nhân sự 4 Ban Quản lý

(HCM CityWeb) – Sáng 1/2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì lễ trao quyết định nhân sự 4 Ban Quản lý (BQL) gồm: BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
 
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định nhân sự BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP

Theo các quyết định của UBND TP, TP tổ chức lại BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP trực thuộc UBND TP thành BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

 

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định của Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiêm Trưởng ban BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP đến khi có quyết định nghỉ hưu; ông Nguyễn Văn Quốc, nguyên Phó Trưởng ban BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP trực thuộc UBND TP giữ chức vụ Phó Trưởng ban BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc đến khi có quyết định nghỉ hưu; ông Đoàn Nhật, nguyên Phó Trưởng ban BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP trực thuộc UBND TP giữ chức vụ Phó Trưởng ban BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định nhân sự BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

TP thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc UBND TP trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án về giao thông của các Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3, Khu Quản lý giao thông đô thị số 4, Khu Quản lý đường thủy nội địa và sáp nhập BQL dự án nạo vét luồng Soài Rạp trực thuộc Sở Giao thông vận tải vào BQL đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị thành phố.

 

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định của Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm ông Lương Minh Phúc, Trưởng ban BQL đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị TP giữ chức vụ Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thời gian giữ chức vụ là 5 năm; ông Lê Hữu Dũng, Phó Trưởng ban BQL đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị TP giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thời gian giữ chức vụ là 5 năm; ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đến khi có quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định nhân sự BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị

 

TP thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc UBND TP trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố và hợp nhất với BQL đầu tư dự án vệ sinh môi trường thành phố (trực thuộc Sở Giao thông vận tải).

 

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định của Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm ông Trần Như Quốc Bảo, Giám đốc BQL dự án 1547 thuộc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP, thời gian giữ chức vụ là 5 năm; ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

 

UBND TP phân công ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng chịu trách nhiệm điều hành hoạt động và thực hiện các giao dịch tài chính của BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo quy định.

 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định nhân sự BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

TP thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc UBND TP trên cơ sở hợp nhất BQL đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế, BQL đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, BQL đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, BQL đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và sáp nhập vào BQL Đầu tư - Xây dựng công trình Nâng cấp đô thị, do UBND TP trực tiếp quản lý.

 

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định của Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm ông Dương Minh Thùy, nguyên Phó Giám đốc BQL đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, thời gian giữ chức vụ là 5 năm; ông Nguyễn Văn Trường, nguyên Phó Giám đốc BQL đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết việc sáp nhập các BQL là chủ trương của Thành ủy, UBND TP nhằm làm cho công việc ngày càng tinh gọn hơn, phát huy hiệu quả tối đa và đặc biệt là phù hợp với các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của các ban.

 

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến chúc mừng và bày tỏ mong muốn các cá nhân được bổ nhiệm phát huy tối đa năng lực của mình để hoàn thành tốt công việc được giao; người đứng đầu các đơn vị sáp nhập tập trung triển khai ngay công việc đồng thời đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp đến. 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: