Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 5, Ngày 14/02/2019, 09:30

Huy động nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển

Chiều 13/2, Đoàn công tác của UBND TPHCM do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Sở Tài chính TP.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính TP Phan Thị Thắng cho biết: Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 trên địa bàn TP là 399.125 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa là 272.325 tỷ đồng, tăng 5,93% so với dự toán năm 2018. Tổng chi ngân sách địa phương là 88.870 tỷ đồng.

 

Để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2019, Sở phối hợp cùng Cục Thuế TP, Cục Hải quan TP, Kho bạc Nhà nước TP đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản phải thu vào NSNN; triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, tăng cường khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; phối hợp với Cục Thuế TP, Cục Hải quan TP và các đơn vị có liên quan tham mưu các giải pháp chống thất thu ngân sách; phối hợp với Sở Xây dựng TP và UBND các quận, huyện đề xuất phương án điều chuyển hoặc bán đấu giá quỹ nhà tái định cư đến nay chưa bố trí được để thu hồi vốn ngân sách tạm ứng.

 

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nội dung, đề án liên quan lĩnh vực tài chính, ngân sách theo Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, tạo động lực để thúc đẩy TP phát triển nhanh, bền vững. Cùng với đó, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND TP thông qua, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để Nghị quyết 54 đi vào cuộc sống sâu và rộng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.

 

Cụ thể, rà soát việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn TP; tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập; đề xuất tỷ lệ trích nguồn cải cách tiền lương và phương thức sử dụng tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất và thẩm định các khoản phí, lệ phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đối với các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; phối hợp Cục Thuế TP xây dựng đề án tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở Tài chính TP trong năm 2019, chọn một số công việc về cải cách hành chính và xác định rõ có những loại công việc phải tập trung thực hiện quyết liệt để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Sở cần xác định mối quan hệ với các sở, ngành thời gian qua nổi lên những vấn đề gì cần phải tháo gỡ.

 

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Tài chính TP nghiên cứu tham mưu UBND TP thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội; tính toán phương án để kiến nghị Trung ương về tỷ lệ điều tiết ngân sách nhà nước cho TP nhằm tạo động lực cho quá trình phát triển của TP; tập trung huy động nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển, tập trung công tác giải ngân đầu tư công đúng tiến độ; tính toán nguồn cung vốn của thị trường chứng khoán phục vụ sản xuất. Ngoài ra, Sở cần có giải pháp xử lý nợ công hiệu quả; quản lý tài sản công, trong đó xây dựng phần mềm quản lý nhà, đất công.

 

Theo Thanhuytphcm.vn


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: