Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 6, Ngày 15/02/2019, 10:00

Chủ tịch UBND TPHCM duyệt nhiệm vụ năm 2019 của Sở Nội vụ

(HCM CityWeb) – Chiều 14/2, Đoàn công tác của UBND TPHCM do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đã có buổi làm việc duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác năm 2019 của Sở Nội vụ TP.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu kết luận buổi làm việc

Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm cho biết, trong năm 2019, Sở tham mưu UBND TP về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác ngành Nội vụ nhằm đổi mới toàn diện và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng bộ máy hành chính TP trên các phương diện tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo nguồn nhân lực và cải cách hành chính (CCHC).

 

Hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, thuộc UBND quận - huyện; thực hiện công khai và không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả CCHC, nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Tiếp tục tham mưu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngày càng chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, có năng lực và tinh thông về nghiệp vụ; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 54 của Quốc hội, Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh và 7 chương trình đột phá của TP.

 

Theo đó, Sở Nội vụ sẽ khảo sát lại đặc thù quận, huyện để chuẩn bị năm 2020 giao biên chế phù hợp với thực tiễn, tránh tình trạng quận rộng, dân đông lại ít cán bộ và ngược lại; tham mưu UBND TP sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP và UBND quận - huyện.

 

Sở cũng sẽ tham mưu, sửa đổi cách đánh giá hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP theo hướng sát thực tiễn để làm cơ sở chi thu nhập tăng thêm; đồng thời, nghiên cứu thêm về đối tượng thụ hưởng chính sách này.

 

Cũng trong năm 2019, TP sẽ tổ chức kỳ thi tuyển công chức. Trong năm 2017 và 2018, TP không thi tuyển công chức vì đang vượt chỉ tiêu biên chế mà Thủ tướng, Bộ Nội vụ giao. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều đơn vị thiếu người và vẫn còn nằm trong số biên chế được giao. “Nếu TP không cho tuyển, trong khi các đơn vị cần người thì sẽ xin người từ các nơi khác về TP. Và như vậy, có tình trạng công dân TPHCM không được vào công chức, còn công dân ở nơi khác thì lại trở thành công chức TPHCM, được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù”, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm cho biết.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Nội vụ cần phát huy vai trò chủ lực trong tham mưu UBND TP các nội dung, nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm 2019 là năm đột phá về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội.

 

Theo đó, Sở cần tham mưu UBND TP sơ kết đợt thi đua cao điểm về cải cách thủ tục hành chính được TP phát động cuối năm 2018 để phát hiện những mô hình, gương điển hình, những sáng kiến cải tiến trong CCHC để nhân rộng ra cho các ngành, địa phương; tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; rà soát việc thực hiện đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị;…

 

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Sở Nội vụ phát huy vai trò tham mưu quan trọng trong chuyển động bộ máy hiện đại, chuyên nghiệp gắn với xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử mà TP đã công bố; nâng cao tính kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ công chức gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng.

 

Đối với vấn đề chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 54, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng, trong quá trình thực hiện sẽ hoàn thiện dần, nhất là về đối tượng được hưởng nhằm tạo sự công bằng.  

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: