Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 4, Ngày 21/08/2019, 11:00

Quan tâm nâng cao chất lượng sống của người dân

(HCM CityWeb) – Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác, thực hiện Di chúc của Người tại TPHCM đã thật sự lan tỏa, trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên toàn địa bàn TP.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trên địa bàn TP đã có sự chuyển biến bước đầu tích cực, có nhận thức sâu sắc trong hành động của cán bộ, đảng viên. Sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên; thẳng thắn nhìn nhận sự thật; mạnh dạn đấu tranh với tiêu cực; thể hiện hiệu quả trong tự phê bình và phê bình. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác của người đứng đầu và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn. Ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình, cách làm mới, mô hình hay, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại điểm cầu TPHCM.

Ảnh: thanhuytphcm.vn

 

Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, TP cũng còn nhiều hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Kinh tế phát triển chưa thật sự bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế; năng lực cạnh tranh trong hội nhập quốc tế chưa cao. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Kết cấu hạ tầng đô thị quá tải, cản trở tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống Nhân dân…

 

Nhìn lại kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và chính quyền TPHCM tự nhìn nhận soi xét, đánh giá nghiêm túc, luôn cầu thị, khắc phục những sai sót, khuyết điểm để tiếp bước con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

 

Theo đó, Đảng bộ TP luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; các cấp ủy phải luôn đoàn kết, thống nhất trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; kiên định với những vấn đề có tính nguyên tắc, bám sát thực tiễn, dự báo sát tình hình, có giải pháp tích cực để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, phải đồng bộ, kiên quyết, kiên trì trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tính tự giác của mỗi đảng viên, cán bộ, sự tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu.

 

Quan tâm nâng cao chất lượng sống của người dân; càng khó khăn, vướng mắc càng phải lắng nghe dân, dựa vào dân, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mọi chủ trương, chính sách phải vì dân, xuất phát từ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của Nhân dân. Các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên phải bám sát thực tiễn, không ngừng rèn luyện mình, trọng dân, tin dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết thỏa đáng các vấn đề bức xúc của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, tạo niềm tin yêu của Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền TP.

 

Phát huy truyền thống năng động, sáng tạo của người dân TP, không ngừng phấu đấu vượt qua khó khăn, thách thức để trưởng thành. Đây là bài học luôn mang tính thời sự, vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài; là nguồn lực to lớn, sức mạnh của TP, cần tiếp tục khai thác, phát huy mạnh mẽ; phải luôn nhạy bén, bám sát thực tiễn, phát hiện kịp thời, mạnh dạn giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong điều kiện có nhiều khó khăn, phức tạp; bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời đề xuất Trung ương sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách không còn phù hợp hoặc thí điểm những cơ chế, chính sách mới từ thực tiễn.

 

Vượt qua thách thức, khắc phục khó khăn, sửa chữa khuyết điểm, đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện; củng cố niềm tin của Nhân dân, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội bền vững cùng cả nước, vì cả nước chính là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP trong việc thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang nhấn mạnh. 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: