Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 6, Ngày 31/07/2020, 07:40

Đảng bộ HFIC: huy động các nguồn lực, phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển TPHCM

(HCM CityWeb) - Trưa 30/7, Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 147 đại biểu đại diện cho 715 đảng viên thuộc 16 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ HFIC.

 

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu


Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp.

Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng ủy HFIC đã bám sát Nghị quyết Đại hội và các chủ trương, nghị quyết, chiến lược, Chỉ thị của cấp trên, kế hoạch được giao, đề ra các giải pháp cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị về sản xuất kinh doanh; các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhìn chung đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Khai thác có hiệu quả các nguồn vốn huy động theo đúng mục tiêu của nhà tài trợ; các hoạt động đầu tư, cho vay, góp vốn liên doanh liên kết đều trên cơ sở bám sát theo định hướng phát triển TP đồng thời phát huy được hiệu quả.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu

 

Tổng doanh thu hợp nhất của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước giai đoạn (2015-2019) đạt hơn 46.700 tỷ đồng, đạt 98% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Tổng lợi nhuận hợp nhất đạt hơn 9.000 tỷ đồng, đạt gần 150% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng số thuế và các khoản nộp ngân sách đạt gần 19.000 tỷ đồng, nộp ngân sách mỗi năm bình quân đạt gần 3.800 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng doanh thu hợp nhất bình quân đạt 2,6%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng 5,5%/năm, thuế và nộp ngân sách tăng hơn 20%/năm.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ HFIC triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn xây dựng Đảng, đấu tranh, phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được chú trọng thực hiện kịp thời và đạt được hiệu quả nhất định. Toàn Đảng bộ đã phát triển được 204/200 đảng viên mới, đạt 102% vượt chỉ tiêu Đại hội lần thứ 1 đã đề ra.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đề nghị HFIC cần tập trung hoàn thiện mô hình, trọng tâm là xây dựng Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2020-2025, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, tăng cường chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa các bộ phận nghiệp vụ; tham mưu cho Thành ủy, UBND TP xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án phát triển Trung tâm Tài chính TPHCM.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của công ty trong việc kết nối, huy động các nguồn lực, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP, thực hiện vai trò nhà đầu tư xung kích thúc đẩy sự hợp tác giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân trong triển khai thực hiện các dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của TP.

Từ đây đến năm 2025, HFIC đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu tối thiểu 3%/năm; tăng trưởng bình quân lợi nhuận trước thuế tối thiểu 4%/năm. Về công tác xây dựng Đảng, công ty phấn đấu 20% cơ sở Đảng đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, không có tổ chức Đảng “không hoàn thành nhiệm vụ”, trên 80% Đảng viên đạt “hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí.

Theo kế hoạch, Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra đến ngày 31/7.

 

Minh Dung


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: