Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 4, Ngày 14/10/2020, 08:00

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM gửi thư cảm ơn người dân TP

(HCM CityWeb) - Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025, ngày 13/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã có Thư cảm ơn về những góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TPHCM.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo đó, ngày 28-12-2019, Thành ủy TP HCM đã công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo.

Cùng với sự tham gia góp ý của các cơ quan báo chí, các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, dự thảo Báo cáo chính trị đã được các tầng lớp Nhân dân TP nhiệt tình góp ý, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển TP trên tất cả các lĩnh vực, nhiều ý kiến là các giải pháp quý báu góp phần hiện thực hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển TP.

Nhiều ý kiến góp ý thẳng thắn những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan với mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI có giải pháp khắc phục thật hiệu quả, tạo được chuyển biến rõ rệt.

Rất nhiều ý kiến phân tích về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế TP trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn; tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị, quản lý đất đai, giải quyết ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng đô thị thông minh... với những lý giải thấu đáo và đề nghị nhiều giải pháp thiết thực, khả thi.

Nhiều ý kiến đánh giá cao và mong muốn tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố tiếp tục được giữ vững, đảm bảo trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực để Nhân dân an tâm làm ăn, phát triển kinh tế; bày tỏ mong muốn Đảng bộ thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, giữ mối quan hệ máu thịt với Nhân dân, đảng viên tiền phong gương mẫu, chính quyền các cấp gần gũi, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Đặc biệt, gửi gắm sự kỳ vọng vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới, trước hết phải là những đồng chí có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trí tuệ,năng lực, đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố; luôn bám sát thực tiễn, cảm nhận, thấu hiểu được nhu cầu của cuộc sống, của xã hội, và nhất định sẽ lựa chọn được những giải pháp, quyết định đúng đắn giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lãnh đạo. Mỗi ý kiến phân tích một hoặc nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, trí tuệ; xuyên suốt là niềm tin đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, đối với Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và con đường phát triển của đất nước, của thành phố.

​Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh chân thành cảm ơn và trân trọng tiếp thu những ý kiến góp ý xây dựng, rất quý báu, xác đáng, có trách nhiệm cao của Nhân dân thành phố và đã hoàn thiện văn kiện trình Bộ Chính trị và các ban, ngành Trung ương, đồng thời xây dựng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân thành phố. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới sẽ nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thành phố có bước phát triển mới, mạnh mẽ, vững vàng hơn.

​Quán triệt quan điểm, tư tưởng, những nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố; trân trọng tiếp nhận sự quan tâm sâu sắc, ủng hộ mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố, Đại hội XI Đảng bộ thành phố sẽ phát huy cao độ dân chủ, trí tuệ, đề cao trách nhiệm thảo luận và quyết nghị Nghị quyết nhằm xây dựng Đảng bộ thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân; giữ vững vai trò tiên phong về kinh tế - xã hội, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

​Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tin tưởng sâu sắc Nhân dân thành phố luôn gắn bó, đồng lòng, chung sức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính chúc đồng bào thành phố luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!

​Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh"

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: