Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 6, Ngày 09/08/2019, 11:05

TPHCM sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực PCCC&CNCH

Chiều 8/8, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TPHCM ngang tầm với các nước trong khu vực và 2 năm triển khai Dự án Quy hoạch ngành phòng cháy chữa cháy trên địa bàn TP đến năm 2025, do Phó Chủ UBND TP Ngô Minh Châu chủ trì hội nghị. Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP; Thiếu tướng Trần Triều Dương, Đại tá Lê Tấn Bửu - nguyên Giám đốc Cảnh sát PC&CC TPHCM; Thượng tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP… cùng đại diện các sở, ban, ngành quận, huyện tham dự.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TPHCM ngang tầm với các nước trong  khu vực (gọi tắt là Đề án) và 2 năm triển khai Dự án Quy hoạch ngành phòng cháy chữa cháy trên địa bàn TPHCM đến năm 2025 (gọi tắt là Dự án) lực lượng Cảnh sát PCCC đã từng bước được nâng lên, rút ngắn bán kính hoạt động lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH; quy hoạch phát triển mạng lưới cấp nước phục vụ công tác phòng cháy và chữa cháy; công tác đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; quy định xây dựng, cải tạo doanh trại, trang bị, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện PCCC&CNCH quy định tại Dự án quy hoạch ngành PCCC, là những định hướng, nội dung quan trọng trong việc xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn TP chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ PCCC, CNCH, góp phần ổn định môi trường đầu tư và phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của TP trong thời gian tới.

 

Về cơ bản, TP đã có chủ trương cấp ngân sách đầu tư cho lĩnh vực PCCC&CNCH được bố trí đảm bảo phục vụ hiệu quả cho công tác phòng ngừa, kịp thời xư lý các sự cố cháy, nổ và CNCH; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao trên cơ sở triển khai những biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của lực lượng Cảnh sát PCCC, trong thời gian qua, chất lượng công tác PCCC&CNCH cũng đã được nâng lên rõ rệt; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật được tăng cường đầu tư trang bị theo hướng đa dạng và toàn diện, nhiều trụ nước, nguồn nước phục vụ chữa cháy được lắp đặt mới… là những yếu tố góp phần vào những chuyển biến tích cực, cải thiện đáng kể về chất lượng, hiệu quả trong công tác PCCC&CNCH.

 

Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng – Phó Giám đốc Công an Thành phố


Cũng tại báo cáo Hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế của Đề án, Dự án như sự thay đổi thường xuyên của hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực PCCC&CNCH, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu biên chế,…dẫn đến khó khăn trong việc triển khai, thực hiện một số chỉ tiêu quy định trong Dự án, Đề án, có những chỉ tiêu không triển khai, thực hiện được; công tác kiểm tra, đôn đốc còn kém, chưa có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị theo nhiệm vụ phân công trong Đề án.

 

Nhiều sở, ban, ngành, UBND quận - huyện chưa nắm bắt được nhiệm vụ, chưa quan tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Đề án. Việc phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trong việc triển khai Đề án, Dự án đôi lúc chưa nhịp nhàng, đồng bộ. Do đó, vẫn còn một số tồn tại những khó khăn nhất định, như: việc mua sắm, sửa chữa phương tiện; công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa trụ nước chữa cháy chưa kịp thời  dẫn đến tình trạng các trụ nước hư hỏng kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chữa cháy; công tác quản lý chung cư, nhà cao tầng vẫn còn chồng chéo; nguyên nhân dẫn tới nguy cơ cháy, nổ do sử dụng hệ thống và các thiết bị điện vẫn còn hiện hữu mà chưa có giải pháp căn cơ. Việc bố trí quỹ đất  để xây dựng trụ sở đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo quy định tại Đề án, Dự án. Công tác đầu tư, trang bị phương tiện mặc dù được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, nhiều phương tiện đã xuống cấp, hư hỏng chưa được sửa chữa, thay thế. Các phương tiện phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu phương tiện đảm bảo thường trực sẵn sàng chiến đấu. Việc lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy cháy sớm kết nối với Trung tâm chỉ huy chữa cháy của TP tại các cơ sở có nguy hiểm cháy cháy, nổ chưa đảm bảo tiến độ đề ra, gây khó khăn cho việc dự báo, phát hiện, xác định và xử lý sự cố cháy.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu đánh giá cao và ghi nhận những kết quả thực hiện Đề án, Dự án. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, thực hiện Đề án, Dự án là giải pháp quan trọng nâng cao nhận thức của người dân về công tác an toàn PCCC, giảm thiểu tối đa số vụ cháy, nổ xả ra trên địa bàn TP.

 

Để thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tiến độ Đề án, Dự án, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác PCCC&CNCH trên địa bàn TP, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu yêu cầu các Sở, ban, ngành, khu chế xuất và các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả nội dung trong tâm cụ thể:

 

Rà soát các nội dung, chỉ tiêu quy định tại Quyết định 6630/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 về ban hành Đề án “Nâng cao năng lực PCCC&CNCH trên địa bàn TPHCM ngang tầm với các nước trong khu vực và 3678/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND TP về ban hành Dự án “Quy hoạch ngành phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TPHCM đến năm 2025”, trên cơ sở rà soát, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với với quy định trong các văn bản pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP.

 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện; Lãnh đạo các Ban Quản lý, Tổng Công ty trực thuộc TP, các cơ quan đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và nôi dung của Đề án, Dự án, Kế hoạch triển khai Đề án, Dự án và tình hình thực tế, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Khi xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải quan tâm đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác PCCC&CNCH, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, Dự án nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

 

Duy trì và đẩy mạnh các giải pháp nâng cao nhận thức công tác PCCC&CNCH đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, nhất là ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP; nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy” trên địa bàn TP. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, đổi mới về nội dung; xây dựng và nhân rộng các mô hình, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy các phường điểm, khu phố điểm về phòng cháy, chữa cháy. Vận động nhân dân tích cực tham gia, từng bước xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy.

 

Khẩn trương triển khai, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm kết nối với Trung tâm thông tin chỉ huy chữa cháy của TP tại các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn TP. Triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, kiềm chế gia tăng về số vụ và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP. Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của đội dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành, đảm bảo thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC.

 

Tiếp tục rà soát, lập dự toán đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học, thành tựu về PCCC&CNCH của các nước trên thế giới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP.

 

Tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng, trang bị phương tiện và huấn luyện nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng PCCC tại chỗ; đảm bảo lực lượng phương tiện chữa cháy đủ mạnh để xử lý kịp thời các vụ cháy khi mới phát sinh, ngăn chặn không để cháy lan, cháy lớn. Hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng việc quy hoạch cơ sở hạ tầng PCCC, đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh công tác xử lý các cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ nằm xen cài trong khu dân cư.

 

Cũng tại hội nghị, các tập thể, cá nhân đã nhận bằng khen của UBND TP đã có thành tích trong quá trình thực hiện Đề án, Dự án.

Theo www.pccc.hochiminhcity.gov.vn


Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: