Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 5, Ngày 07/11/2019, 13:30

Kết nối phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực của TPHCM

(HCM CityWeb) – Sáng 7/11, UBND TPHCM chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “Kết nối phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực của TPHCM (Nhà nước - Nhà khoa học - Ngân hàng - Doanh nghiệp)” với mục tiêu thúc đẩy và hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các ngành công nghiệp chủ lực gồm: Cơ khí – tự động hóa; điện – điện tử, công nghệ thông tin; công nghệ sinh học; y tế và nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu khai mạc

 

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết với vị trí là trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất của cả nước, TP có một mạng lưới doanh nghiệp, ngân hàng, nhà đầu tư tài chính, các cơ quan, đơn vị, trường học, viện nghiên cứu với số lượng lớn, quy mô đa dạng và trình độ phát triển khá. Tuy nhiên, việc kết nối các đơn vị chưa thật sự chặt chẽ và thể hiện rõ nét, chưa có một số điểm chung kết nối vì sự phát triển của nền khoa học công nghệ phục vụ cho sự phát triển của TP.

 

TP đã ban hành danh mục các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp tiềm năng của TP và danh mục nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của TP đồng thời chỉ đạo các sở - ngành tham mưu các cơ chế, chính sách hỗ trợ một số nội dung liên quan để phát triển các ngành này thành những thương hiệu của các ngành công nghiệp, nông nghiệp chủ yếu của TP, khuyến khích phát triển nền công nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình sản xuất, chế biến và bảo quản, nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, định kỳ hàng năm tổ chức hội nghị, hội thảo để đề xuất các giải pháp thúc đẩy các nhóm sản phẩm chủ lực của TP trong hai lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp chủ yếu.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết việc tổ chức hội thảo hôm nay là một trong những nhiệm vụ thực hiện các giải pháp nêu trên với mục đích phát triển mối liên kết 4 nhà trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các ngành công nghiệp chủ lực nhằm phát triển nguồn nhân lực hình thành các sản phẩm mới và cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trên địa bàn TP.

 

Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác, liên kết, nghiên cứu giữa các bên và đề xuất cơ chế, chính sách; nhu cầu về phát triển, chuyển giao công nghệ, định hướng phát triển sản phẩm chiến lược của các doanh nghiệp; năng lực nghiên cứu của các tổ chức khoa học công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu, các công nghệ, kết quả nghiên cứu có thể chuyển giao cho các doanh nghiệp, đối tác.

 

 

Đại diện doanh nghiệp nêu đề xuất, kiến nghị

 

Trong báo cáo đề dẫn, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ khẳng định, TPHCM rất chú trọng đến việc thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, với việc xác định lấy doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới khoa học công nghệ, trong mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Nhà nước – doanh nghiệp – trường, viện. Có nhiều mô hình hợp tác giữa trường, viện và doanh nghiệp, tuy nhiên xét ở cấp độ kết quả, có 8 hình thức hợp tác: Hợp tác trong nghiên cứu khoa học và công nghệ; thương mại hóa các kết quả nghiên cứu; thúc đẩy khả năng lưu chuyển của sinh viên; thúc đẩy sự vận động, lưu chuyển của giới hàn lâm; xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo; học tập suốt đời; hỗ trợ tinh thần đổi mới sáng tạo và các hoạt động khởi nghiệp; tham gia quản trị nhà trường”. Nhờ đó, nhiều năm qua, các chương trình hỗ trợ của TPHCM đã tạo dựng cơ chế liên kết hợp tác các bên với kết quả khả quan. Trên 90% nhiệm vụ khoa học và công nghệ xuất phát từ yêu cầu đổi mới công nghệ thiết bị, dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp.

 

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo tổng kết quá trình xây dựng nhóm sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp TP từ năm 2015 đến nay. Dựa trên cơ sở các số liệu, điều tra từ 5 dự án quy hoạch đã và đang được Hội đồng thẩm định thành phố thông qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND TP xây dựng danh mục nhóm sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp, gồm: rau, hoa – cây kiểng, bò sữa (con giống, sữa), heo (con giống,thịt), tôm nước lợ và cá cảnh (sản phầm có tiềm năng). Đồng thời, UBND TP cũng ban hành nhiều chương trình, chính sách nhằm khuyến khích phát triển nền nông nghiệp đô thị, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ lãi suất vay, từ 60% đến 100% khi đầu tư phát triển và chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp.

 

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm và các lãnh đạo Sở - ngành chứng kiến chương trình ký kết hợp tác giữa các đơn vị tại hội thảo

 

Đại diện Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, xác định tầm nhìn trong mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là trở thành đại học nghiên cứu, Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục học hỏi mô hình các nước trên thế giới, đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp phải được xem là mối liên kết bình đẳng hai bên cùng có lợi chứ không phải là mối liên kết chỉ có sự hỗ trợ một chiều. Trong đó, chuyển giao công nghệ và phát triển các vườn ươm hỗ trợ khởi nghiệp được coi như là “nhiệm vụ thứ ba” của các trường đại học. Trên cơ sở đó, Đại học Quốc gia TPHCM đã có những khuyến nghị chính sách phát triển khoa học công nghệ cho TPHCM, trong đó chú trọng tới cách tiếp cận xác định công nghệ theo 2 phương thức: Xuất phát từ nhu cầu thị trường và xuất phát từ năng lực công nghệ.

 

Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM khẳng định, là một trong những đại diện của nhóm chủ lực trong liên kết theo mô hình này, trong hơn 5 năm qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM đã có nhiều nỗ lực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp với các biện pháp và hành động cụ thể như tổ chức triển khai thực hiện chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp; chương trình cho vay bình ổn thị trường, chương trình cho vay các doanh nghiệp trong khu chế xuất – khu công nghiệp; cho vay kích cầu đầu tư; cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn; cho vay doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ,...

 

Đại diện Sở Công Thương đã giới thiệu nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của TPHCM giai đoạn 2018 - 2020 và các cơ chế, chính sách hỗ trợ.

 

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo kết quả Chương trình kích cầu đầu tư và căn cứ theo tình hình thực tế đề xuất điều chỉnh một số ngành thuộc lĩnh vực mà TP đang khuyến khích phát triển.

 

Kết thúc hội thảo là chương trình ký kết hợp tác giữa các đơn vị trong nhóm chủ lực, khẳng định những nỗ lực của chính quyền TPHCM trong việc quyết tâm xây dựng mối liên kết 4 nhà nhằm phát triển nguồn nhân lực, hình thành các sản phẩm mới và cải tiến nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trên địa bàn TP.

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: