Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 06/10/2016, 15:30

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh Báo cáo về quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) đến năm 2030, trong đó cần chỉ ra được vùng và khu nông nghiệp ƯDCNC; nêu rõ số lượng khu nông nghiệp công nghệ cao hiện có, dự kiến số lượng khu và vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2025 và 2030; đề xuất các tiêu chí bắt buộc, tiêu chí khuyến khích áp dụng công nghệ cao cho từng đối tượng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản phát triển phù hợp, không đưa nhuyễn thể hai mảnh vỏ vào đối tượng sản xuất nông nghiệp ƯDCNC...Các đối tượng sản xuất nông nghiệp ƯDCNC bao gồm: rau, hoa cây cảnh, bò sữa, bò thịt, heo, cá cảnh, nuôi tôm nước lợ.

 

Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: