Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 06/10/2016, 16:40

Tu sửa di tích quốc gia Đình Chí Hòa ở Quận 10

(HCM CityWeb) – Theo đề nghị của Sở Xây dựng, UBND TPHCM giao Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 10 (Chủ đầu tư) chọn đơn vị tư vấn để thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán theo quy định của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

 

 

Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và các quy định khác có liên quan thực hiện thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tu sửa cấp thiết di tích quốc gia Đình Chí Hòa, Quận 10.


Minh Thư

 

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: