Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 07/10/2016, 16:45

Thực hiện “Thư xin lỗi” trong trường hợp giải quyết TTHC trễ hạn

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa ban hành Quy định về Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trễ hạn trên địa bàn TPHCM.

 

  

Theo đó, cơ quan thực hiện TTHC, kể cả cơ quan thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn thành phố; công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức đến ngày hẹn trả kết quả mà chưa có kết quả giải quyết.

 

Trách nhiệm thực hiện Thư xin lỗi phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó thực hiện. Thư xin lỗi phải được thực hiện chậm nhất là ngày hẹn trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

 

Thư xin lỗi về TTHC giải quyết trễ hạn được thực hiện thông qua một hoặc các cách thức sau: văn bản, qua tổng đài tin nhắn, trực tiếp.

 

Nội dung Thư xin lỗi phải đảm bảo các thông tin sau: tên cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ; loại hồ sơ; số giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả/biên nhận hồ sơ; tình trạng giải quyết hồ sơ; lý do trễ hạn; ngày hẹn trả kết quả giải quyết lần sau và phải kèm nội dung xin lỗi.

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: