Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 06/01/2017, 16:10

Công bố 12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã công bố 12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được chuẩn hóa tại TPHCM.

Các thủ tục này bao gồm:

 

 

1. Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT

 

2. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT

 

3. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT

 

4. Thủ tục giải thể trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT

 

5. Thủ tục thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

 

6. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung cấp chuyên nghiệp

 

7. Thủ tục sáp nhập, chia, tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp

 

8. Thủ tục giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

 

9. Thủ tục mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

 

10. Thủ tục cho phép thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (có vốn đầu tư nước ngoài)

 

11. Thủ tục cho phép cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn hoạt động giáo dục

 

12. Thủ tục cho phép mở phân hiệu của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 

Minh Thư

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: