Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 2, Ngày 09/01/2017, 15:25

Bãi bỏ 1 văn bản

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định bãi bỏ 1 văn bản do UBND TPHCM ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16-1-2017.

Đó là Quyết định số 76/2010/QĐ-UBND ngày 8-10-2010 của UBND TPHCM về Quy trình thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại TPHCM.

 

 

Minh Thư

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: