Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 2, Ngày 09/01/2017, 16:00

Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND quận - huyện

(HCM CityWeb) - UBND TPHCM vừa ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND quận - huyện.

 

Văn phòng HĐND và UBND quận - huyện là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND và UBND quận - huyện, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận - huyện. Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của HĐND và UBND quận - huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng HĐND TPHCM và Văn phòng UBND TPHCM.Văn phòng có chức năng tham mưu, tổng hợp cho HĐND và UBND quận - huyện về: hoạt động của HĐND quận - huyện, UBND quận - huyện; tham mưu cho Chủ tịch UBND quận - huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND quận - huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND quận - huyện, UBND quận - huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND quận - huyện và UBND quận - huyện; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận - huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận - huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

 

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: