Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 11/01/2017, 14:15

Chuẩn bị tổ chức đấu thầu xây dựng Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TPHCM

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Công Thương thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức đấu thầu xây dựng Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TPHCM và lựa chọn nhà đầu tư.

 

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND TPHCM về danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố, UBND TPHCM cũng yêu cầu UBND quận 8 rà soát, cập nhật dự án Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất Thành phố vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố; đồng thời tiến hành các thủ tục thu hồi đất và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật.


Ngoài ra, UBND quận 5 định kỳ hàng tháng cần báo cáo UBND
Thành phố về kết quả kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở kinh doanh hóa chất trên địa bàn quận (đặc biệt tại khu vực chợ Kim Biên).


Theo VP UBND TPHCM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: