Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 16/06/2017, 16:40

Ban hành kế hoạch triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn TPHCM.

 

Kế hoạch nhằm phổ biến rộng rãi, tuyên truyền, hướng dẫn triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch nhằm định hướng nhận thức, điều chỉnh hành vi, thái độ và cách ứng xử văn minh của các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố; nâng cao ý thức, nhận thức của cán bộ, công chức trong ngành du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, khách du lịch, người dân và cộng đồng dân cư địa phương tại các điểm du lịch về ứng xử văn minh nhằm cải thiện môi trường du lịch trên địa bàn thành phố; cung cấp thông tin, khuyến cáo cho du khách những hành vi nên và không nên khi tham gia hoạt động du lịch nhằm xây dựng, nâng cao hình ảnh TPHCM – thân thiện, văn minh, nghĩa tình và hiếu khách.

 

Theo đó, Thành phố sẽ phát động và phổ biến rộng rãi Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong toàn ngành du lịch và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch đến các đối tượng liên quan trong ngành du lịch; tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch và đưa vào trong các hoạt động, sự kiện du lịch lớn trong năm 2017 và các năm tiếp theo; phát hành và tuyên truyền Quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch khi đến thành phố; triển khai hoạt động tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên các phương tiện truyền thông; lồng ghép, đưa nội dung Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch và Quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch khi đến thành phố vào chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghề du lịch và sinh hoạt ngoại khóa trong trường học...

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: