Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 16/06/2017, 16:10

Kiến nghị tiếp tục sử dụng chỉ số PAPI trên phạm vi cả nước đến năm 2020

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa kiến nghị Bộ Nội vụ tiếp tục sử dụng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (chỉ số PAPI) trên phạm vi cả nước đến năm 2020, đồng thời giao một cơ quan đầu mối để phối hợp làm việc với tổ chức đánh giá nhằm hoàn thiện việc đánh giá của chỉ số phù hợp với quy định pháp luật; từ sau năm 2020 cần hợp nhất các chỉ số để sử dụng trên phạm vi quốc gia, sát với thực tế, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành và chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương và là chỉ số do Việt Nam xây dựng và đánh giá, đáp ứng yêu cầu hội nhập, được các tổ chức quốc tế công nhận.

 

UBND TP cũng đề nghị công bố kết quả PAPI trong tháng 12 hàng năm, làm cơ sở cho các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện trong quý 1 năm sau.

 

Ngoài ra, để đảm bảo các chỉ số sát với thực tế, khách quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cần có các tiêu chí đánh giá riêng đối với các TP trực thuộc Trung ương và TPHCM nói riêng trong việc đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của các địa phương.

 

Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: