Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 20/06/2017, 15:30

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TP.

 

Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TP có chức năng giúp UBND TP, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung nhiệm vụ về việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học trên địa bàn TP, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao; trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển của TP trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, khoa học và giáo dục lớn cho cả nước và khu vực, từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực ASEAN và quốc tế.

 

 

* UBND TP cũng quyết định phân công Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành sư phạm, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch làm Chủ tịch Hồng đồng Hiệu trưởng khối ngành sức khỏe, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành văn hóa – nghệ thuật – du lịch – xã hội và nhân văn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành kỹ thuật – công nghệ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành kinh tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành chính trị - pháp luật.

 

* Ngoài ra, UBND TP cũng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quy hoạch, đào tạo theo nhu cầu xã hội của TP giai đoạn 2016-2020 gồm 30 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu làm Trưởng ban.

 

Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: