Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 12/07/2018, 14:45

Tổ chức hội nghị mời gọi đầu tư

(HCM CityWeb) - Để mời gọi đầu tư các chương trình, dự án trọng điểm của TP, UBND TP dự kiến tổ chức Hội nghị mời gọi đầu tư các giải pháp chống ngập, xử lý nước thải và Hội nghị mời gọi đầu tư thực hiện “Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025” trong tháng 8/2018, tại Hội trường TP, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3; đồng thời dự kiến tổ chức Hội thảo quốc tế về sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, kinh nghiệm quốc tế huy động vốn xã hội và đẩy mạnh hoạt động hợp tác công tư (PPP) trong tháng 9/2018.


* UBND TP cũng dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc TP năm 2011 – 2017 vào ngày 26/7/2018, tại trụ sở UBND TP, số 86 Lê Thánh Tôn, quận 1.

 

 

NNTM.


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: