Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 04/01/2019, 15:40

Thành lập Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định thành lập Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Đầu tư - Phát triển Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc vào Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc.

Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP. Ban có chức năng giúp UBND TP thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển công viên, bao gồm: quản lý, giám sát quá trình đầu tư phát triển công viên theo quy hoạch và kế hoạch; quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng; trực tiếp quản lý các dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước được UBND TP giao; được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; đồng thời, thực hiện chức năng kinh doanh, dịch vụ trong công viên gắn liền với lĩnh vực du lịch và thực hiện một số nhiệm vụ khác về triển khai phát triển công viên.

 

 

Trụ sở chính của Ban đặt tại số 286 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3.Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc đặt tại khu phố Vĩnh Thuận, phường Long Bình, quận 9.

 

NNTMBản in Quay lại
Xem theo ngày: