Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 10/01/2019, 16:25

Tạm dừng sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện

(HCM CityWeb) - Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP thuộc TP trực thuộc Trung ương, UBND TP đã chỉ đạo tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện.

Sở Nội vụ được giao tham mưu UBND TP triển khai việc thực hiện sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP và UBND quận-huyện sau khi Chính phủ ban hành quy định mới.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: