Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 2, Ngày 12/08/2019, 15:10

Phương án học phí năm học 2019 - 2020

(HCM CityWeb) - UBND TP đã chấp thuận phương án học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông và các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trực thuộc trên địa bàn TP đối với năm học 2019 - 2020.

Theo đó, mức học phí năm nay sẽ được tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND TP và Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND TP về điều chỉnh mức học phí cho học sinh bậc nhà trẻ, THCS và Bổ túc THCS tại các trường công lập trên địa bàn TP.

 

Đối với các khoản thu khác của ngành giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn quy định nội dung thu và sử dụng mức thu của các trường tiên tiến, các khoản thu khác (tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, môn tự chọn, học nghề, tổ chức phục vụ bán trú, vệ sinh các lớp bán trú...) và các khoản thu hộ, chi hộ của ngành giáo dục và đào tạo trước khi vào năm học mới.

 

Việc miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập sẽ được tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn liên tịch số 3841/HDLT/SLĐTBXH-SGDĐT-STC ngày 9/11/2014 của Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính về việc thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

 

Ngoài ra, UBND TP cũng giao Sở Giáo và Đào tạo phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện chủ trương không dùng tiền mặt cho toàn bộ các đơn vị giáo dục trên địa bàn TP; tổ chức thí điểm triển khai “Phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu” do Đề án thẻ SSC thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP xây dựng cho các đơn vị giáo dục trực thuộc các quận - huyện.

 

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: