Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 11/09/2019, 13:25

Thanh toán học phí, viện phí qua tài khoản

(HCM CityWeb) - Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, UBND TP vừa giao các Sở liên quan hoàn thành việc thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục trước tháng 12/2019.

Để người dân dễ dàng, thuận lợi thanh toán học phí, viện phí, tất cả các trường học, bệnh viện trên địa bàn TP sẽ phối hợp với các tổ chức tín dụng, tố chức trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện công khai tài khoản của đơn vị và có hướng dẫn về thanh toán qua tài khoản; lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) hoặc mã thanh toán QRCode hoặc phần mềm trên điện thoại di động tại các trường học, bệnh viện.

 

Đầu năm 2019, Chính phủ đã đưa chủ trương này vào Nghị quyết, trong đó quy định 100% trường học, bệnh viện trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí bằng phương thức không dùng tiền mặt.

NNTMBản in Quay lại
Xem theo ngày: