Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 11/09/2019, 13:35

Xử lý triệt để vi phạm của các cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa

(HCM CityWeb) - Nhằm chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở văn hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa phức tạp trên địa bàn TP, UBND TP vừa yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ cơ sở, người quản lý, người lao động trong các cơ sở này; mở đợt cao điểm tổng kiểm tra hành chính các cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn TP; tăng cường thanh tra, kiểm tra các cán bộ có dấu hiệu tiêu cực trong việc cấp phép, kiểm tra, xử lý vi phạm hoặc có hành vi bảo kê, đối phó, vô hiệu hóa công tác kiểm tra, quản lý của các cơ quan chức năng cũng như kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; vận động người cho thuê nhà không tiếp tục cho thuê đối với các cơ sở vi phạm liên quan đến tệ nạn xã hội...

Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch UBND các quận-huyện sẽ chịu trách nhiệm nếu phát sinh tình trạng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự hoạt động biến tướng, vi phạm pháp luật liên quan ma túy để các đơn vị khác phát hiện mà không chỉ đạo hoặc chỉ đạo không sâu sát công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở này.

 

UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấm dứt việc cho thuê, cho mượn, hợp tác, liên doanh, liên kết không đúng quy định đối với tài sản công được giao quản lý, sử dụng. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực này hoặc hợp tác, góp vốn, liên doanh, liên kết kinh doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa phải tăng cường quản lý, thường xuyên kiểm tra không để xảy ra vi phạm.

 

Riêng Công an TP sẽ tham mưu Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng tình hình và công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn TP trong thời gian qua và giải pháp trong thời gian tới; qua đó đề xuất các giải pháp phù hợp và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, đạt được yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; phối hợp chặt chẽ với các sở - ngành liên quan đấu tranh, ngăn chặn tình trạng thẩm lậu ma túy. Trưởng Công an phường - xã, thị trấn, Cảnh sát khu vực sẽ chịu trách nhiệm về tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh tiềm ẩn phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn.

 

UBND các quận-huyện cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn xã hội, hoạt động sau 24 giờ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn; vận động, thuyết phục cơ sở kinh doanh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật cũng như vận động người cho thuê nhà không tiếp tục cho thuê đối với các cơ sở vi phạm liên quan đến tệ nạn xã hội.

 

Ngoài ra, người dân cũng cần kịp thời phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử của TP về các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa có biểu hiện hoạt động biến tướng, vi phạm pháp luật liên quan ma túy.

 

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: