Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 12/09/2019, 14:20

Thành lập đoàn kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính

(HCM CityWeb) - Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2019, UBND TP sẽ thành lập đoàn kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đoàn kiểm tra này do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong làm Trưởng đoàn.

 

Đoàn sẽ kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện kế hoạch công tác CCHC của TP, cơ quan tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2019. Cụ thể là vai trò chỉ đạo, điều hành công tác CCHC của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ đối với triển khai công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương và xử lý các vấn đề thiếu sót, vi phạm sau khi có báo cáo kiểm tra, thanh tra.

 

Đoàn cũng sẽ kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng và khiếu nại, tố cáo của người dân và thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: